безкраен

endless, interminable, infinite, boundless, unbounded
(вечен) unending, perpetual; never-ending; everlasting
безкрайни оплаквания interminable/perpetual complaints
безкрайна дроб мат. a continued fraction
безкрайно пространство infinite space
безкраен ред мат. infinite series
* * *
безкра̀ен,
прил., -йна, -йно, -йни endless, ceaseless, interminable, infinite, boundless, unbounded; (вечен) unending, perpetual; never-ending; everlasting; \безкраенен ред мат. infinite series; \безкраенйна дроб мат. continued fraction; \безкраенйно пространство infinite space.
* * *
то да е безкрайно.; eternal; everlasting; incessant{in`sesxnt}; infinite; interminable; perpetual{px`petyuxl}; termless; unbounded; unmeasured{`Xn`mejxd}
* * *
1. (вечен) unending, perpetual;never-ending;everlasting 2. endless, interminable, infinite, boundless, unbounded 3. БЕЗКРАЕН ред мат. infinite series 4. безкрайна дроб мат. a continued fraction 5. безкрайни оплаквания interminable/perpetual complaints 6. безкрайно пространство infinite space

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безкраен — прил. безконечен, безпределен, безграничен, безмерен, безбрежен, необятен, необхватен, необозрим, неограничен, неизмерим, несъизмерим, голям, обширен, грамаден прил. непрестанен, непрекъснат, нескончаем, постоянен, продължителен, безспирен, вечен …   Български синонимен речник

 • безбрежен — прил. безграничен, неограничен, безпределен, безмерен, неизмерим, безкраен, необятен, безконечен, бездънен, грамаден, обширен, извънмерен, голям, изключителен, огромен, необхватен, просторен, чрезмерен, преувеличен, извънреден прил. нескончаем,… …   Български синонимен речник

 • безброен — прил. безчетен, несчетен, несметен, многоброен, многочислен, безчислен, неизчислим, неизброим, безкраен, неизчерпаем прил. неизмерим …   Български синонимен речник

 • безграничен — прил. неограничен, безпределен, безбрежен, безмерен, неизмерим, безкраен, необятен, безконечен, бездънен, грамаден, обширен, извънмерен, голям, изключителен, огромен, необхватен, просторен, чрезмерен, преувеличен, извънреден прил. нескончаем,… …   Български синонимен речник

 • бездънен — прил. дълбок, безкраен, безмерен, неизмерим, безграничен прил. необхватен …   Български синонимен речник

 • безконечен — прил. безкраен, безграничен, безпределен, безмерен, безбрежен, необхватен, необятен, неизмерим, обширен, нескончаем, вечен прил. неизменен …   Български синонимен речник

 • безмерен — прил. неизмерим, голям, чрезмерен, необхватен, необятен, огромен, обширен, несъизмерим, безкраен, безконечен, безбрежен, безграничен, безпределен, грамаден, просторен, неограничен прил. нескончаем, вечен прил. несметен …   Български синонимен речник

 • без ограничение — словосъч. неограничен, безграничен, безкраен, в неограничен брой …   Български синонимен речник

 • безпределен — прил. неограничен, необятен, безграничен, безкраен, безмерен, безбрежен, неизмерим, грамаден, обширен, необхватен, голям, огромен, чрезмерен, просторен прил. безконечен, нескончаем, вечен …   Български синонимен речник

 • безспирен — прил. непрестанен, непрекъснат, продължителен, постоянен, дълъг, дълговременен, траен, нескончаем, неспирен, непресекващ, денонощен, непресеклив, вечен, безкраен, безконечен, перманентен, неизменен, последователен …   Български синонимен речник

 • вечен — прил. безкраен, всевечен, траен, постоянен, безспирен, неспирен, непрекъснат, нескончаем, продължителен, дълговременен, безсмъртен, неувяхващ, нетленен прил. безконечен прил. безграничен, безпределен, безмерен, безбрежен, необхватен, необятен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.